Dag: 16 september 2017

Analysis of marketing development
Big data Digital marknadsföring Marknadsföring

Benchmarking och SWOT-analyser

Benchmarkinganalys är processen att jämföra ditt företags mått på statistik med dina konkurrenter i branschen eller de mest innovativa företag utanför branschen. En mätning av kvaliteten på en organisations strategier, produkter, program, strategier där man jämför med standardmått eller liknande mätningar hos konkurrenter. Målet är att hitta förbättringar och analysera situationen. Vanliga mått att benchmarka […]

Read More
affiliate marknadsföring
Digital marknadsföring Marknadsföring Viral marknadsföring

Vad är affiliate marknadsföring

Affiliate marknadsföring

Read More