Dag: 22 september 2019

Brand design
Marknadsföring

Varumärke – hur kan du tänka kring varumärket?

Varumärkesdiskussioner blir ofta flummiga och abstrakta istället för konkreta och spcecifika. Varumärket handlar mer än grafiken och uttrycker själva löftet för företaget. Det är ledstjärnan som sätter riktningen och kommer igen vid prioriteringar av markandsföringssatsningar och kampanjer. En av de som har störst kunskap inom varumärkesområdet och Brand Strategy i Sverige är professor Mats Urde. […]

Read More