Action marketing

Vad är action marketing?

Omfattar all köpstimulerande reklam som görs i anslutning till köpstället och köpögonblicket exempelvis events och butiksreklam. Begreppet används även för sådan reklam som medför snabba avslut och i syfte att stärka varumärket.