AIDA

Vad står AIDA för inom marknadsföring?

AIDA är en marknadsföringsformel som står för begreppen. Formeln används ofta för att beskriva en kundresa.

  • Attention
  • Interest
  • Desire
  • Action