Annonsering

Definitionen på en annons är en kombination av bilder, ljud, text eller video avsedda för en specifik målgrupp med ett kommersiellt syfte.

Under de senaste deceniet har den digitala annonseringen tagit större och större marknadsandel från traditionell annonsering och trycksaker. De gamla analoga medierna omfattar TV och papperstidningar.

Inom den digitala annonseringen skiljer man mellan sökannonsering, displayannonsering, videoannonsering och annonsering mot social media.

Läs mer på: Adweek

Tips på bra bok om annonsering: Whippple, Squeeze this – A Guide to Creating Great Advertising av Luke Sullivan.