Big data

Big data – blogginlägg och artiklar

Analysis of marketing development
Big data Digital marknadsföring Marknadsföring

Benchmarking och SWOT-analyser

Benchmarkinganalys är processen att jämföra ditt företags mått på statistik med dina konkurrenter i branschen eller de mest innovativa företag utanför branschen. En mätning av kvaliteten på en organisations strategier, produkter, program, strategier där man jämför med standardmått eller liknande mätningar hos konkurrenter. Målet är att hitta förbättringar och analysera situationen. Vanliga mått att benchmarka […]

Read More
Olika personlighetstyper
Big data Digital marknadsföring Marknadsföring Public relation Socialmedia Start-up Viral marknadsföring

Psykometri och big-five teorin om olika personlighetstyper

Femfaktorteorin, eller Big-Five-teorin, är inom psykologin en personlighetsteori som har sin utgångspunkt i att människors personligheter har urskiljbara, universella drag som inte är kultur- eller situationsberoende. Femfaktorteorin särskiljer fem faktorer som styr dessa drag, som man studerar och som man menar är centrala för personligheten. Teorin utvecklades ur traitteorin av bland annat Gordon Allport, Hans […]

Read More
Big data
Big data Marknadsföring

Big Data vad handlar det om?

Alla pratar om Big Data som sägs vara den största möjligheten för marknadsförare och försäljare sedan Internet slog igenom. Mängden data har exploderat. Vad som är unikt med Big Data är att mängden information är mycket stort (petabyte eller terabyte) på materialet som analyseras så att traditionella databasverktyg inte räcker till. För marknadsförare innebär big data […]

Read More