Digital marknadsföring

Digital marknadsföring eller online marknadsföring handlar ofta om att öka affärsvolymer. Fokus handlar om det som händer på nätet hur man kan få potentiella kunder att komma till ett köpbeslut och slutligen köpa en produkt eller merförsäljning. 

fruits

Precis som i traditionell marknadsföring handlar det om att nå målgruppen men man har dessutom möjlighet att se köpbeteenden mer detaljerat som vilken sorts webbläsare målgruppen använder, mobil, geografi var de befinner sig och profiler.

Teknik ger kunderna nya sätt att fatta beslut och stärka deras köpkraft. Potentiella köpare kan få tillgång till information om produkter, tjänster, priser och rykte från var som helst, när som helst. Detta innebär att de företag som har kunskap om sina kunders köpvanor och mönster kommer att ha komparativa fördelar i den digitala åldern. Samtidigt finns ett omnichannel tänk hos allt fler företag – du kan inte bara satsa digitalt utan måste ha fysiska butiker.  De största förlorarna inom B2C kommer man hitta på de företagen som bara satsar på fysiska butiker och inte digitalt men även hos de företag som inte använder styrkan i fysiska butiker.

Att ta varumärket till en viss strategisk nivå och ha höjd i kreativiteten är viktigt för den digitala marknadsföraren.

Strategin med webbplatsen handlar ofta om att öka lönsamheten (ROI) för företaget och traditionellt har man räknat fram konverteringsgrader och antalet unika besökare men alltfler börjar se på ROI för att se när man kan få billiga kunder.

Good marketers measure.
…and great marketers measure and iterate.
Seth Godin

Marketing success

Exempel på målsättningar med digital marknadsföring

  • Många unika tittare – medvetandegöra nya målgrupper och stärka varumärket
  • Få människor att göra något som fler prenumeranter, kommentarer och gilla
  • Stärka vaumärket
  • Besöka hemsidan eller kanalen
  • Direktrespons och konverteringar som att få fler leads, få folk att ta del av nyhetsbrev, skicka förfrågningar etc

Digital marknadsföring handlar ofta om att synas i de digitala kanalerna och viral marknadsföring

Sökmotor marknadsföring (eng. search engine marketing eller SEM) gör det möjligt att annonsera till kunder som söker på Google och andra sökmotorer.

Precis som i traditionell marknadsföring är det viktigt att förstå kunden. Att jobba operationellt med projektplaner, kundorientering och varumärkesbyggandet viktigt men andra specifika aktiviteter som tillkommer på den digitala agendan är:

Kundtyper i den digitala åldern

Det finns mängder av modeller för att skikta och dela in olika kunder och kundgrupper. Marknadsförare än vänder tex tvillingar för att hitta liknande kunder vilket även går att använda inom den digitala marknadsföringen med sk retargeting kampanjer och similar audiences för att använda Googles terminology.

En annan uppdelning är att man delar in kunderna i olika sk personas som man använder för att fördjupa hur målgruppen ser ut. Med personas definierar man en kund med namn, ålder, intressen och olika typer av egenskaper för att kunna gestalta hur målgrupperna ser ut.

Det kan tex finns kundgrupper som är mer benägna att göra sina inköp på nätet än andra.

En indelning av kunder är:

  • De cyniska dvs de som alltid tror att de blir lurade
  • Besserwisserarna som söker upp all information och nerdar in sig på ämnet innan hen fattar ett ”optimalt” beslut.
  • Normala kunder som i stort sett gör en uppskattning om det är ett bra köp och läser sällan villkorssidor mm

Konkurrenter och digital marknadsföring

Att vara först på en marknad ger ”first mover advantage” och är en strategi som många företag försöker nå eftersom det ger fördelar att vara först på en marknad. Ett alternativ för starka marknadsföringsavdelningar är att vara ”fast follower”.och kopiera andra företags koncept.

Ladda ner rapport:
The Digital Advantage:
How digital leaders outperform their peers in every industry

Många företag som har en konkurrent som de jämför sig med benchmarkar mot konkurrenten – men grundfrågan som man aldrig får glömma bort är vad vill egentligen kunden. Att hitta kundnytta och undersöka vad kunder söker på kan vara en effektiv metod att vaska guld.

På nätet pågår det hela tiden mer eller mindre smutsiga kampanjer. Det kan handla om reputation managament eller att någon skriver negativa saker om företaget som de försöker ranka upp i Google med olika s.k blackhat metoder.

Just priset kan vara en svår fråga då det inte är ovanligt att priser skrapas av konkurrenter. Det innebär att oavsett vilket pris du presenterar kan konkurrenten presentera ett ännu högre pris. Några minuter efter det att du har ändrat priset så ändrar konkurrenten priset med några kronor. Tyvärr verkar lagstiftningen inte hänga med men det borde kunna klassificeras som sabotage eller dataintrång  i juridisk mening.

Vill du veta mer om digital marknadsföring?

Digital marknadsföring har blivit alltmer komplicerat. Vi på Expandtalk erbjuder dig information, expert kunskap och utbildningar inom en mängd olika digitala områden från social media till mobil markandsföring, online research, sökmotoroptimering och programmatiska annonsinköp.
Läs mer om onlinemarknadsföring på expandtalk.