Direktmarknadsföring (DM)

Direktmarknadsföring eller relationsmarknadsföring (RM) var begreppet som det handlade om i mitten på 80-talet. I princip handlade metoderna om att allt skulle vara mätbart och gärna medföra en direkt respons av de som marknadsföraren vände sig till. För DM var det viktigt att anpassa produkter för varje person och skapa en långvarig relation mellan köpare och säljare.

direktmarknadsföring

För alla DM program skulle det finnas:

  • Ett erbjudande – Det gör det möjligt för dig att rikta olika budskap till olika mottagare.
  • Kreativ höjd i exempelvis copy och design
  • Media och kundtidningar och epost erbjudnade
  • Timing
  • Kundtjänst och bra kundrelationer genom kunddatabas (CRM)
  • Nöjda kunder och gärna kundklubb
  • Ta reda på kundernas behov och åsikter

Flera typer av användningar

B2B direkt marknadsföring kan inte bara att användas för att sälja – det kan användas för att testa nya marknader och pröva nya produkter och kundgrupper som att belöna befintliga kunder för att bygga lojalitet, samla in information för framtida kampanjer, eller segment i en kundbas.

Kostnadseffektivitet

Kostnaden per kund för direktmarknadsföring kan vara betydligt mindre än andra marknadsföringsmetoder. Plus när du har fått en kund, kan du också dra nytta av återkommande försäljning, fick återigen genom marknadsföringsmetoder.