Gamification

Gamification kommer med högsta sannolikhet bli en trend som vi kommer se mer av framöver och gamificaction som affärsverksamhet har exploderat de senaste åren eftersom det är ett nytt affärskoncept. Man tillämpar digital speldesign till icke-game problem exempelvis inom företag och sociala sammanhang som marknadsföring, personalfrågor och managementspel, utbildning och innovationsutveckling. Syftet kan vara att få en djupare diskussion om verksamheten och jobba med positiva beteendeförändringar.

Spel som Angry Birds och Call of Duty engagerar många människor och har element som nivåer som ger incitament för att fortsätta spelet. Vid gamification använder man olika spelelement och designbegrepp i sammanhang som inte är spelinriktade och man är även influerad av socialmedia. Det kan tex handla om att testa kundengagemang och att konsumenten får olika uppgifter som hen ska utföra.

Professor Kevin Werback från University of Pennsylvania, som gett ut boken For the Win har skapat en guide i 6 steg för att kunna designa gamification:

1. Hitta affärsnyttan med det gamifierade projektet och vad är syftet.
2. Superhandlingar dvs vad ska spelarna göra för att nå målet
3. Beskrivning av spelarna dvs aktörerna i spelet
4. Actionloopar dvs feedback och tydliga mål
5. Glädjen och motiviationen i systemet som får spelarna att fortsätta spela
6. Att välja rätt verktyg och vilka plattformar ska användarna använda

Med begreppet augmented reality kommer gamificationtrenden att öka markant på sikt där deltagarna blir mer aktörer i spelen.

Läs mer om augmented reality marketing här.

Video: Professor Kevin Werback om kursen gamification
På Coursera har man gratis online kurser från amerikanska universitet och där har de haft en kurs om gamification. Läs mer här