Konkurrrentstrategi – hur fungerar konkurrentstrategi

Företag arbetar på konkurrensutsatta marknader och konkurrensen tvingar företagen att ha en strategi framåt och förutse vad som sannolikt kommer hända på marknaden. Om mina konkurrenter är reagerar på en prissänkning hur ska vi då reagera? Det finns strategiska ömsesidiga beroende i olika affärssituationer vilket ibland kan förutses med olika spelteorier.

Konkurrentstrategi var en bok som kom ut i mitten av 1990-talet. Tankarna kring konkurrentstrategier utvecklades av marknadsföringsgurun Michael E. Porter och bishop William Lawrence University professor vid Harvard Business School. Porters fem konkurrenskrafter är ett ramverk för branschanalys som används vid indata till en strategisk plan. Under senare år har konkurrentanalyser ofta varit digitala och det finns flera on-line verktyg som du kan använda.

Exempel på frågeställningar när du gör en digital konkurrentstrategi

Det är viktigt att benchmarka sitt företag mot konkurrenter. Jag har satt upp den här listan för att visa på vilka frågeställningar som du bör få svar på när du gör en digital konkurrentstrategi.

 • Hur marknadsför man sig?
 • Vilken data finns tillgänglig?
 • Vilka marknader går de mot och var har de sina styrkor samt svagheter? Du kan tex använda Google Adword Preview Tool för att se ifall de marknadsför sig lokalt och om de har olika strategier på olika orter.
 • Vilka nyckelord använder de strategiskt i sin marknadsföring och inom vilka segment rör man sig?
 • Hur kommunicerar man exempelvis med bilder?
 • Hur engagerade är besökarna i sociala medier? Finns verktyg som socialcrawlytics och Buzzumo.
 • Vilken typ av innehåll och kanaler engagerar kunderna mest?
 • Har konkurrenten en blogg strategi?
 • Hur fungerar deras nyheter och vad marknadsför de?
 • Vilka är nyckelpersonerna i bolaget? – Se till att prenumerera på nyheter och få en alert varje gång det händer något med nyckelpersonerna.
 • Hur starkt är varumärket?
 • Prisstrategi – hur fungerar deras prisstrategi och hur tjänar de pengar?
 • Hur är resultatutvecklingen, omsättningen etc

De fem konkurrerande krafter som påverkar lönsamheten i alla branscher beskrivs i Porters modell för konkurrentstrategi.

 • Konkurrenters rivalitet
 • Förhandlingsstyrka hos köpare
 • Förhandlingsstyrka hos leverantörer
 • Hotet om nya aktörer
 • Hotet om alternativa erbjudanden