Market automation och online marknadsverktyg

Kundupplevelsen ses alltmer som en nyckel till konkurrens fördel i de flesta branscher och man ser på kundernas livskurva och att bibehålla kunden under en längre period och att de ska bli ambassadörer för företaget. Andra mål kan vara att minska churnraten dvs att de inte längre är kunder.

En engagerad kund kommer hela tiden tillbaka, engagemang definieras mest i termer av försäljning och återkommande försäljning.

En förutsättning för modern kundbearbetning är market automation och online marknadsverktyg.

Market automation och online marknadsverktyg:

  • Bronto: är ett avancerat marknadsautomationsverktyg för ehandel
  • Convertro: hjälper dig att beräkna budgeter för olika kanaler för att maximera annonsresultatet
  • Eloqua: marketing automation
  • Hubspot: marknadsföringsverktyg som hjälper dig få nya leads
  • Lytics: bygger konsumentprofiler för alla dina användare med data från din webbplats och externa källor
  • Marketo: är ett marknadsförings analysverktyg som automatiserar dina marknadsföringsuppgifter
  • Monetate: Hjälper dig använda realtidsdata
  • Quantcast: Är ett publikt mätverktyg som fångar data om demografi och trafikdata
  • Usercycle: analysverktyg för att spåra livscykeln för din an användare och hjälper dig optimera processen
  • Woopra: kundanalysverktyg som bygger ett livscykel för alla dina användare.