Marknadsplan – vad innehåller en marknadsplan

Marknadsplanen innehåller:

  • Situationsanalys (den innehåller styrka-svagheter och hot och möjligheter)
  • Marknadsstrategi med målasättningar, marknadssegment och hur produkterna är positionerade
  • Försäljningsprognoser på veckonivå, månadsnivå etc
  • Kostnad för marknadsföringsaktiviteter
  • Konkurrentstrategi
  • Kanaler som distribution och säljkanaler
  • Kunder och kundsegment
  • Partnerstrategi
  • Nyckelaktiviteter