Mediainköp och annonsmarknaden

Den framgångsrika annonsen – rätt material till rätt media i rätt tid

Media är den som bär budskapet vilket kan vara en dagspress, utomhus och butiksmedia, online media, radio, Bio, direktreklam, bilagor, gratisdistribuerade tidningar, TV etc. Mediebranschen blir alltmer nischad och traditionella medier har fått anpassa sig efter nätannonseringen. Tyvärr är kompetensen att beställa digitala tjänster väldigt låg inom flera företag.

Courtesy of: Visual Capitalist

Den digitala mediemarknaden och kanalerna består av e-post marknadsföring, sökmotoroptimering, direkttrafik, social media, refererande trafik, display annonsering, kataloger och bloggar, sökordsannonsering på Bing och Google. Dessutom har ny media som Webb-TV och mobilmarknaden kraftigt ökat och i vissa åldersgrupper gått om TV4 som annonsmedium. Om man köper in sökmotoroptimering är det vanligt att man abonnerar på det med en viss given månadskostnad. Annonserng på Google har ofta en modell där man tar betalt på mediabudget och spend där en stor del av potten går till Google. Provisionen ligger från 30% och nedåt beroende på hur mycket man spenderar.

Good marketers realize marketing is not an expense, but an investment.
Seth Goldwin

Marknadsföring

De bästa marknadsförarna ser till att de får avkastning på sina investeringar. Och för att få den bästa avkastningen måste de tänka som riskkapitalister med en portfölj av saker de investerar i – vissa fungerar, vissa fungerar sämre…

Det finns olika typer av modeller som man använder sig av när man köper in annonser. DSP betyder Demand Side Platform och det är ett system för mediaköpare  att samordna sina köp till ett enda ställe. Du väljer då till exempel vilken målgrupp, vilket geografiskt område eller vilka branscher du vill nå, skriver in dina parametrar och lägger ditt annonsbud. Därefter visas dina annonser endast för de grupper du vill, fördelat på en rad aktörer och nätverk. Exempel på DSP:er är Delta Projects och Appnexus.

annonsers utforming och kreativitet

Kreativitet kring hur annonserna utformas

Hur annonser utformas har naturligtvis väldigt stor betydelse för hur framgångsrika de är och om de fungerar för målgruppen.

Att en annons är rolig betyder inte att den per automatik är framgångsrik men om du vill se roliga annonser rekommenderas brilliantads på Linked.

Hantering av annonsmaterial

Det är vanligt att man har ett visst antal annonsformat som man kan använda sig av och i standardiserade annonsformat som jpg, png och gif bilder har varit populära annonsformat som man använt i sina bilder på nätet. Även flash filer har varit vanligt men nyare format som HTML 5 kommer få mer genomslag. Även mobilannonseringen håller på att bli mer och mer specialiserad där olika typer av annonsformat fungerar olika effektivt.

Så här mäter man och utvärderar mediainköpen

Kia-index
En bra källa när man utvärderar mediainköp är Kiaindex
KIA-index mäter större svenska webbplatser. I listan kan du se antalet unika webbläsare, besök och sidvisningar.

Orvesto
ORVESTO® rapporterna är TNS SIFOs stora postala medie- och målgruppsundersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc.

IRM
Institutet för reklam och mediastatistik är ett forskningsprojekt inom Göteborgs univsersitet. De prognosticerar att den digitala annonseringen, dvs Internet och mobilannonsering, 2015 väntas omsätta 10,3 miljarder i Sverige vilket motsvarar ungefär 1/3 av annonspengarna.