PPC marknadsföring

PPC betyder Pay Per Click marknadsföring där du betalar för varje klick tillskillnad mot seo där du får besökarna organsiskt och inte betalar något. Oftast handlar PPC om Google Adwords, Microsoft Adcenter och affiliate marknadsföring där annonsören betalar för antalet klick. Att skapa an anonser med text, bild och video är ett effektivt sätt att öka antalet besökare och i nästa steg ska du kolla upp hur många av besökarna som konverterar. En av de viktigaste siffrorna att ha koll på är intäkten/besökare och om den är låg måste du troligtvis ändra något på din webbplats eller prisstrattegi.

Google Adwords

I Adwords finns det möjligheter att skapa kampanjer för olika sökord men det är även möjlig med retargeting. Retargeting betyder att man taggar besökarna på en webbplats så att de får riktad information vid ett senare tillfälle. I dagsläget används bara retargeting online men med augmented reality (utökad verklighet) skulle besökarna kunna få riktad information när han befinner sig på en viss plats. Vi har bara sett början på denna utveckling. Läs mer om Google Annonsering och hur du kan minska dina kostnader genom att optimera ditt konto!

Microsoft Adcenter

Det är inte bara Google utan du kan också skapa PPC kataloger på Microsoft Adcenter.

Affiliate marknadsföring

Vem vill inte tjäna pengar på sin blogg och då kan affiliate marknadsföring vara ett alternativ. Det finns mängder av olika affiliate program och 2 stora i Sverige är Affiliator och Tradedoubler. Läs mer