Psykometri och big-five teorin om olika personlighetstyper

Olika personlighetstyper

Femfaktorteorin, eller Big-Five-teorin, är inom psykologin en personlighetsteori som har sin utgångspunkt i att människors personligheter har urskiljbara, universella drag som inte är kultur- eller situationsberoende. Femfaktorteorin särskiljer fem faktorer som styr dessa drag, som man studerar och som man menar är centrala för personligheten.

Teorin utvecklades ur traitteorin av bland annat Gordon Allport, Hans Eysenck och Raymond Cattell. Teorin används ofta när man konstruerar personlighetstest, och är i det sammanhanget ovanlig i den meningen att det finns visst empiriskt stöd för teorin.

Allport gjorde skillnad på tre olika typer av personlighetsdrag, cardinal traits (huvudsakliga drag), central traits (centrala drag) och secondary dispositions (sekundär läggning). ”Cardinal traits” är de mest genomgripande och utmärkande dragen i en personlighet.

Allport menade att de flesta människor har få sådana drag eller inga alls. ”Central traits” är inte lika genomgående i alla situationer som ”cardinal traits”. ”Secondary traits” är de minst konsekventa och generaliserbara dragen som finns hos personer.

Startup Diversity Teamwork Business Brainstorming Meeting Concept
Startup Diversity Teamwork Brainstorming Business Meeting Concept

Metoden användes i Trump kampanjen och Brexit kampanjen

Cambridge Analytica är ett big data-företag som är specilaiserat på psykometri och personlighetstyper och skapa kampanjer utifrån personlighetstyperna.

Enligt deras hemsida delar de upp personligheter efter OCEAN personlighetstyper

  • Openess (öppna som föredrar nya erfarenheter)
  • Conscientiousness (samvetsgrannhet och om de föredrar planer)
  • Extraversion (Energi och de som spenderar tid med andra och söker stimulans)
  • Neuroticism (emotionellt instabila och oroliga).

Daniel Larsson

Daniel Larsson jobbar som strategisk digital marknadsförare och har jobbat med webben sedan 1994 då han var med och satte upp många av de första webbplatserna i Sverige. Han har specialistkompetens inom sökmotoroptimering och digitala KPI:er.

Brand design
Marknadsföring

Varumärke – hur kan du tänka kring varumärket?

Varumärkesdiskussioner blir ofta flummiga och abstrakta istället för konkreta och spcecifika. Varumärket handlar mer än grafiken och uttrycker själva löftet för företaget. Det är ledstjärnan som sätter riktningen och kommer igen vid prioriteringar av markandsföringssatsningar och kampanjer. En av de som har störst kunskap inom varumärkesområdet och Brand Strategy i Sverige är professor Mats Urde. […]

Read More
SEO och sökmotoroptimering är nödvändigt för website och mobil utveckling.
Digital marknadsföring Marknadsföring Viral marknadsföring

SEO marknadsföring

Varje dag söker människor och gör sökningar på Google, Bing, Yandex, Yahoo Bing och andra sökmotorer. Vad är SEO marknadsföring? Sökmotoroptimering som också kallas SEO (Search Engine Optimization) är processen att din webbplats får bra positioner på viktiga sökord främst på Google, men även andra sökmaskiner och därmed öka traffiken till sin webbplats. Historiskt sett […]

Read More
Content marketing
Digital marknadsföring Marknadsföring Viral marknadsföring

Vad är content marketing?

Content marketing har länge varit det stora buzzordet  inom digital marknadsföring och är en strategi för att stärka varumärket genom att skapa och dela innehåll med syftet att attrahera och behålla en specifik målgrupp, samt att öka försäljningen. Innehållet kan vara i form av blogginlägg, videor, podcast, e-böcker, infografik eller andra former av digitalt innehåll. […]

Read More