Reklam

Vad är reklam?

Reklam har en kraftfull förmåga att leda oss, ofta omedvetet och ge konsumenter ett utbud av upplevelser. Den bästa reklamen kan skapa inflytande, rädsla, få dig att skratta, påverka eller helt enkelt att tänka till.

Reklam är ett massmedium, som har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra människors åsikter genom systematisk masspåverkan. Syftet är ofta att sälja en vara, en tjänst eller idé och enligt förespråkarna gör det varan billigare eftersom det går att nå en större målgrupp.

En skiljelinje är mellan varumärkesbyggande allmän reklam och direktreklam. Den varumärkesbyggande reklamen påminner mer om propaganda och riktar sig till en större allmänhet medan direktreklam vänder sig till en viss person som bearbetas direkt. Under de senaste 25 åren har vi dessutom fått den digitala marknadsföringen som medie.

En tidig definition av reklam:

Reklam är en metodisk användning av medel som kunna utöva masspåverkan på människor, så att de genom eget fritt beslut handla i enlighet med det inflytande de varit utsatta för.
Professor R. Seyffert och Dr E. Lysenki

Hur länge har det funnits reklam?

Man har funnit gamla skrifter omkring 3200 f Kr där elfenbenshandlare från Memfis beskriver ”ädelt elfenben från dalarna vid Jekehto”.