Start-up

Design agency worker

Artiklar om start-ups och SME företag.

Digital marknadsföring Marknadsföring Start-up Viral marknadsföring

Blitzscaling – hur startar man ett stort företag á la Silicon Valley

Hur skapar man ett stort företag enligt Silicon Valley. Hur man får företagen att växa riktigt stort och skala upp? Reid Hoffman och Chris Yeh skrvier en bok om ämnet och det finns en Youtube kanal med föreläsare som Eric Schmidt på Google. Vad är hemligheten till start och skalning massivt värdefulla företag som Google, Facebook […]

Read More
Olika personlighetstyper
Big data Digital marknadsföring Marknadsföring Public relation Socialmedia Start-up Viral marknadsföring

Psykometri och big-five teorin om olika personlighetstyper

Femfaktorteorin, eller Big-Five-teorin, är inom psykologin en personlighetsteori som har sin utgångspunkt i att människors personligheter har urskiljbara, universella drag som inte är kultur- eller situationsberoende. Femfaktorteorin särskiljer fem faktorer som styr dessa drag, som man studerar och som man menar är centrala för personligheten. Teorin utvecklades ur traitteorin av bland annat Gordon Allport, Hans […]

Read More