Traditionell marknadsföring

traditionellmarknadsforingMarknadsföraren är den som presenterar och packeterar affärsidén

Traditionell marknadsföring efter andra världskriget och ett decenium framåt handlade om produktionsorientering. På 50-talet kom nästa steg vilket var distributionsorienterat synsätt vilket efterträdes av försäljningsorientering och marknadsorientering. I mitten på 70-talet arbetade man mer kundfokuserat och hade marknadsorientering . Därefter kom direktmarknadsföringen och idag pratar de flesta marknadsförare om digital marknadsföring och hur den digitala marknadskanalen ska stödja de traditionella kanalerna.

services

Traditionell marknadsföring försöker  att nå ut till en marknad där kund och köpare möts och handlar om masssmarknadsföring. Ett försäljningsorienterat synsätt förmår kunderna att köpa det som produceras medan ett marknadsföringsorienterat synsätt producerar det som kunderna vill ha.

Kunden är den som köper varan och genom att kombinera den sk marknadsföringmixen når man ut till kunden genom de traditionella fyra P:na.

 • Produkt
 • Pris
 • Plats
 • Påverkan (promotion)

Modellen med de 4:a pena lanserades av en kille som hette Jerome McCarthy redan på 60-talet men modellen marknadsfördes aktivt och fick stor genomslagkraft framförallt av Philip Kotler som skrev referensverket kring marknadsföring som ingår i de flesta marknadsföringsutbildningar.

Strategiska frågeställningar och att få kunden att köpa nu!

Strategisk position svarar på frågan hur produktutbudet uppfattas jämfört med konkurrenternas  utbud och hur konkurrenter gör sitt val. Ofta måste man svara på frågor som:

 • Varför ska kunden köpa av oss?
 • Vad har vi för konkurrensfördelar?
 • Vilka behov har kunden?
 • Hur ska vi kommunicera gentemot kunden?
 • Vilka är våra marknadsföringsmål?
 • Vad är vår marknadsstrategi?
 • Hur ska marknadsföringsorganistionen se ut?
 • Utbildning och uppföljning av säljare i försäljningsteknik och förhandlingsteknik
 • Hur gör kunden sitt val?
 • Hur ser våra marknadssystem ut?
 • Hur ser marknadsföringsmixen ut?
 • Ska man använda TM (telemarketing)?
 • Hur bedömmer man en enskild marknad?
 • Hur kan man differentiera sig mot konkurrenter?
 • Hur skapar man kreativa annonser?

Inom företagen arbetar man ofta med olika affärsområden och SBU (Strategic Business Units) och KFS (Key Factors for sucess). En affärsmodell beskriver hur organisationen ska agera för att skapa, leverera och behålla värde. Företag definierar olika marknadssegment, nischer och diversifierar sig med olika produkter. Positionering handlar om vilken man bild man ger kunder i relation till konkurrenterna.

Målgruppsegmentering och kundsegment

Företaget levererar värden till en eller flera kundsegment och genom att dela in marknaden i olika segment kan marknadsföringen bli mer effektiv.  Målgruppssegmentering kan göra på olika sätt och går ut på att man definierar kundgruppen exempelvis kön, ålder. livsstil mm.

Målgrupper som marknadsförare pratar om är ofta de yngre målgrupperna eftersom om man fångar kunder i yngre ålder är sannolikheten stor att man kan profitera på dem under en längre tid.

 • Millenials
 • Generation Y födda mellan 1981-1990 är en åldersgrupp som är teamspelare
 • Generation X (Gen Xers) födda 1991-2002 är materialistiska och varumärkesmedvetna.
  Läs mer

Inom modern marknadsföring jobbar man ofta med att hitta tvillingar, personas och det som Google kallar ”Similar audiences” ett annat liknande begrepp är att man skapar personas där man försöker identifiera sina målgrupper med ålder, intressen, kunskapsnivåer och ibland går man så långt att man ger dem namn och ett fotografi för att man ska kunna prata om hur målgruppen ser ut.

Effektiv visuell kommunikation – om varumärken, varumärkesstrategi och marknadsföring

Se videon om hur Steve Jobs definierar värdet och varumärken som Nike och Apple. Fundamentalt är: Vad är företaget och vad står vi för? Apples vision är att människor med passion kan förändra världen till något bättre.

Flervarumärkesstrategier
L’OREAL som koncentrerar sig på skönhet äger ca 500 varumärken. Procter and Gamble äger 300 varumärken. GM har 12 olika bilmärken. Electrolux har över 50 varumärken. Coca Cola marknadsför 400 varumärken i 200. De stora jättarna koncentrerar sig inom särskilda områden och använda flera varumärkesstrategier för att skapa större företag så att konkurrenterna inte har någon chans att hota deras marknader. Syftet är komma in på olika nivåer av kundernas medvetande och kunna rikta sig till konsumenter beroende på produktdesign, stil, försäljningskanal, tjänster mm

PR

Traditionell PR (Public Relations) handlar om att använda pressartiklar på ett effektivt sätt exempelvis genom att skicka pressreleaser genom presstjänster som Mynewsdesk. Betalar du någon tusenlapp extra får du möjlighet att skicka ut den som annonstext på Dagens Industri. Tidningsbranschen är rätt konservativ så det kan också vara effektivt att ringa upp en redaktör som svarar för ett ämnesområde eller redaktionssekreterare. Ett pressmeddelande ska svara på fyra frågor: vem, vad, när och vad. Se till att få med det viktigaste i första stycket eftersom många tidningar har begränsat material och glöm inte länken tillbaka till ditt företag.

Det finns många andra internationella presstjänster i synnerhet ifall du ska komma ut med nyheter internationellt och de flesta mediabyråer och PR-människor håller hårt i sina medialistor.